Uncategorized @fa

تولید جعبه گل اوکیا

تولید جعبه گل مورد نظر خود رااوکیا باکس بسپارید. امکان تولید جعبه گل های متنوع دراوکیاوجود دارد و شما می توانید جعبه گلی منطبق با سلیقه و رنگ مورد نظرتان را در کمتر از 10 روز تحویل بگیرید. مهم نیست که جعبه گل مد نظر شما ایستاده قرار می گیرد یا به صورت افقی، مهم این است که طرح شما هر چه که باشد، قابلیت تولید آن توسط اوکیا وجود دارد. می توانید با مراجعبه به بخش فروشگاه محصولات وب سایت اوکیا باکس، به مدل های مختلف باکس گل دسترسی داشته باشید.